Intro

SKY - Denmark

Sundhed i kroppen, fred i sindet og harmoni i sine relationer, det er hvad kundalini yoga kan hjælpe dig med at opnå

Men hvordan gør man så rent konkret?

Lad os tage fat på første del, nemlig kundalini.

Kundalini

 • Kundalini er livskraften i kroppen. Det kaldes på sanskrit for prana (livskraft), shakti (kosmisk kraft) eller sammensat pranshakti (livskraft og kosmisk kraft).
 • Ligesom hovedcentret for dit blodsystem er dit hjerte, hovedcentret for din respiration er dine lunger, så har livskraften i din krop også et hovedcenter. Kan du gætte hvor det er?
 • Hovedcentret sidder i det der på sanskrit kaldes muladhara chakra, eller på dansk rodchakraet. Dette sidder omkring halebenet.
 • Mennesket har 7 hovedenergicentre i kroppen kendt som de 7 chakraer. Rodchakraet, kønschakraet, navlechakraet, hjertechakraet, halschakraet, pandechakraet (mellem øjenbrynene) og slutteligt kronechakraet.
 • Hver af disse 7 centre styrer både den fysiske krop (gennem de tilsvarende 7 endokrine kirtler, navnlig binyrerne, kønskirtlerne, bugspytkirtlen, thymuskirtlen, skjoldbruskkirtlen, hypofysen og hypothalamus).
 • Derudover styrer disse 7 centre livskraftens cirkulation i det område de sidder i.
 • Ydermere styrer disse 7 centre vores tanker og følelser inden for hvert område (overlevelse, nydelse, penge-magt og prestige i verden, næstekærlighed, kommunikation, sindet og vores forhold til det guddommelige).
 • Slutteligt er hver af de 7 chakraer kontrolcenter for et element; rodchakraet for jordelementet, kønschakraet for vandelementet, navlechakraet for ildelementet, hjertechakraet for luftelementet, halschakraet for energi- og rumelementet, pandechakraet for sindet og kronechakraet for den universelle energi.
 • Jordelementet er vores fysiske krop (alt der er fast og solidt), vandelementet er vores blod (alt der er flydende), ildelementet er varme (vi kalder faktisk metabolisme for forbrænding på dansk), luftelementet er alt der er luftigt (ind- og udånding), energielementet er grundelementet for alt skabt men også for selve rummet (når vi taler sender vi lydbølger der forplanter sig som energi i rummet), pandechakraet for vores sind (tanker og følelser) og kronechakraet for vores forbindelse til universet.
 • I kundalini yoga er slutmålet at leve med harmoni i kroppen, sindet og med vores medvæsner (mennesker og dyr).
 • Dette opnås ved 4 komponenter. Dem vil jeg nu gennemgå i næste afsnit.

De 4 komponenter

De fire komponenter er:

Dem vil jeg nu gennemgå én for én.

2.1) De fysiske øvelser
 • The physical exercises take approx. 15-45 minutes daily (when you first learn them, it takes longer, as you have to concentrate on remembering the sequence, number of repetitions, etc. Later it goes faster, when you can remember everything and know exactly what to do).
 • It is a set of very gentle physical exercises that anyone from 4-5 years and up to 70-90 years can do. They are much gentler than normal yoga exercises (which may require some flexibility or strength), but are suitable for lifelong maintenance of health.
 • There are exercises for the arms, then there are exercises for the legs, then there are breathing exercises, eye exercises, exercises for the spine, exercises for the abdominal and lumbar muscles, self-massage, acupressure and finally a relaxation exercise. The idea is to correct the circulation of blood, heat, oxygen and life force throughout the body.
 • After 2-6 months of daily performance of the exercises, most chronic conditions will improve noticeably. After 12-18 months, virtually all ailments will have improved as much as possible with physical exercise alone (e.g. back, shoulder, neck and/or lower back pain, noticeable improvement in vision (you can walk down in the strength of glasses or in some cases throw away the glasses altogether), digestion (both lack of or excessive appetite, tendency to a loose or hard stomach or constipation), sleep will become deeper and better (you can also do the relaxation exercise for yourself before bed) , the immune system is strengthened, the tendency to cold hands and feet is remedied and much more.
2.2) Kaya Kalpa Yoga
 • Kaya kalpa yoga er en særlig blanding af fysiske øvelser man udfører i 5 minutter om morgenen (f.eks. inden start af de fysiske øvelser, ellers blot for sig selv), 5 minutter når man kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen, og 1 minut inden man sover.
 • Kaya Kalpa Yoga består af
  1) aswini mudra (“hestelåsen” som er at spænde og trække anusmusklen op så hårdt man kan, holde den, og derefter afslappe),
  2) ojas vejrtrækning (en særlig måde at trække vejret på, som kan overføre seksualenergi fra kønschakraet til kronechakraet) samt
  3) forskellige stående, siddende og liggende stillinger (som hver især overføre overskuddet fra seksualenergien til forskellige organer i kroppen).
 • Med kaya kalpa yoga kan man rense sin sædvæske eller sine ægceller for dårlig energi, så ens kommende børn får stærkere energi. Derudover kan det bygge ens seksualenergi stærkere (manden får mere sædvæske, stærkere erektion og mere udholdenhed) og kvinden får lettere ved at blive ophidset samt opnå orgasme.
 • Ved at lave kaya kalpa dagligt i 6 måneder kan de fleste kroniske lidelser forbedres mærkbart, og efter 1 års daglig kaya kalpa kan man slippe af med de fleste kroniske og arvelige lidelser.
 • I indien er sukkersyge utroligt udbredt både arveligt og som livsstilsygdom. Kundalini yoga kommer jo fra Indien, så de har her især observeret gode langtidsresultater med diabetes (ved at benytte sig af både de fysiske øvelser, kaya kalpa, meditation samt vegetarisk kost og livsstilsændringer opnået ved brug af selvanalyse).
2.3) Kundalini Yoga Meditation
 • Kundalini Yoga meditation er centrum for hele kundalini yoga. Det er gennem meditation at man styrker sin livskraft og renser sine chakraer, det er gennem meditation at man får evnen til at lave selvanalyse, det er gennem meditation man bliver rolig og fredfyldt, det er gennem meditation man får kontrol over sit sind, så man rent faktisk kan tænke klart, analysere sine problemer i livet og i sine relationer, finde den rette løsning, og have viljestyrken til at gennemføre denne løsning.
 • De fleste mennesker VED godt de bør ændre deres kost og livsstil til det bedre, de ved godt de bør slippe deres negative tanker og tænke positivt, de ved godt de bør arbejde med deres vredesudbrud over for ægtefællen og børnene, de ved godt de bør arbejde på at være mindre bekymrede, vi ved godt allesammen alle de punkter vi bør forbedre…. men det er de færreste der rent faktisk gør det. Hvorfor?
 • Det er fordi vi er ofre for vores egne dårlige vaner; når først man har fået en vane, så er det alt andet lige nemmere blot at følge denne… Også selvom det er en dårlig vane. Selvom man ønsker at forbedre sig og måske gør en indsats over en periode på nogle uger eller måneder, så ryger man tilbage i den samme rille igen.
 • Det kan man ændre ved kundalini meditation. Ved at styrke dit pandechakra øges din tankekraft og din viljestyrke voldsomt. Det er denne forhøjede viljestyrke der gør det muligt at ændre sine vaner.
 • Ved at meditere på sit kronechakra kan man gå ind i en mental tilstand der er så rolig, at sindets kraft stiger til tifoldig, hundredfoldig eller efter megen meditation tusindfoldig et normalt menneskes tankekraft. Denne forøgede tankekraft gør at man intuitivt forstår sig selv og andre mennesker, hvorfor man selv eller de andre gør som de gør, samt hvad den bedste løsning på et problem er. Efter meditation kan man så i selvanalysedelen skrive sin plan ned; hvad vil du gøre næste gang ægtefællen får et vredesudbrud? Vil du råbe tilbage, som 1000 gange før, noget du har prøvet og alligevel ved ikke hjælper? Eller vil du løse det praktiske problem i egentlig skændes om, og fjerne roden til problemet og skænderier? Det er blot et enkelt eksempel.
 • Rent praktisk er livskraften (kundalini) hos normale mennesker koncentreret i rodchakraet omkring halebenet. Dette center handler om fysisk overlevelse. Fordi livskraften er mest koncentreret der, vil dette være hovedcentret, der dominerer ens tanker og følelser. Ens liv vil primært handle om overlevelse; få tøj på kroppen, tag over hovedet, penge på opsparingen, betale regninger og generelt at opgradere ens materielle liv mere og mere.
 • Det er altsammen helt fint, vi skal jo alle leve. Problemet er, når man er villig til at skade sig selv eller andre for at overleve. Det er dette der skaber disharmoni i forholdene (ml. børn og forældre, ægtefæller, familiemedlemmer, kollegaer eller blot andre samfunds- og verdensborgere). Det er altså ikke en bæredygtig løsning på den lange bane. Der skal derimod findes en løsning, hvor man får sine behov opfyldt UDEN at skade sig selv eller andre, fysisk eller psykisk.
 • Men uden evnen til at tænke klart og objektivt, så kan man ikke hive sig selv ud af sin vanemæssige overlevelsesmønstre fra barndommen, fra opvæksten, fra familien, fra kulturen eller religionen.
 • Derfor starter kundalini yoga med at udskifte hovedcentret for livskraften i kroppen fra at være rodchakraet til istedet at blive chakraet mellem øjenbrynene. Her begynder man at tænke klart, at se sig selv og andre klart, og forstå at alle handlinger har konsekvenser. Man får evnen og viljen til at ændre sin adfærd og opnå det man ønsker fra livet med en god plan, der ikke skader andre.
 • Efter ca. 3-7 dage fra denne åbning af pandechakraet kan visse mennesker få hovedpine. Det er fordi energikroppen slet ikke er vant til at have så meget energi i hjernen 😉 det er faktisk lidt sørgeligt når man tænker over det 😀
 • Men når dette sker, eller blot når de første 7 dage er gået, så åbner man vejen ned til rodchakraet igen. Herefter kan man selv styre sin egen kundalini; når man meditere på pandechakraet styrker og renser man sit sind, når man mediterer på rodchakraet grounder min sin energi, får fred i sindet og styrker sin krop.
 • Denne unikke måde at meditere på gør kundalini yoga til den sikreste form for energimeditation, der findes. Hvis energien sætter sig fast et sted i systemet, så kan man nemlig få forskellige fysiske eller psykiske problemer. Dette undgås fuldstændig ved denne metode. Pandechakraet er speederen for ens spirituelle udvikling og energi, rodchakraet er sikkerhedsventilen eller bremsen der grounder ens energi.
 • Når begge chakraer er åbnede, mediterer man på pandechakraet 10-20 minutter morgen og aften alle ugens dage, undtagen fredag hvor man mediterer på rodchakraet 10-20 minutter morgen og aften. Ved at holde denne rytme styrker man sin spirituelle energi, sin tankekraft og sin viljestyrke, samtidig med at man hver fredag (efter en hård arbejdsuge) genoplader sin fysiske krops energi.
 • Herudover hvis man bliver syg, eller kan mærke man er ved at blive forkølet, så mediterer man udelukkende på rodchakraet. Da rodchakraet er den fysiske krops hovedenergicenter, så øger man kroppens energi til at bekæmpe sygdommen.
 • Efter ca. 1 måned hvor man har mediteret morgen og aften efter ovenstående regler, så er man klar til at få åbnet sit kronechakra. Kronechakraet er forbindelsen mellem universet eller det guddommelige og dig som individ. Når dette chakra åbnes styrkes en tankekraft så voldsomt, at man får evnen til at overvinde selv de negative vaner, der måtte ligge i ens DNA. Derudover bliver ens meditation meget, meget dybere og stærkere. Når dette niveau er nået er man fuldstændig klar til at lave effektiv selvanalyse. Jeg vil nu beskrive selvanalyse i nedenstående afsnit.
2.4) Selvanalyse

Selvanalysen består af 6 progressive trin. Jo mere man mediterer og styrker energien i pande- og kronechakraet, jo bedre og dybere kan man analysere sig selv objektivt. The De 6 trin er:

Tankeanalysen
Analyse af ens ønsker og begær
Neutralisering af vrede
Udradering af bekymringer
Hvem er jeg virkelig?
Harmony in relationships
 • Når man laver tankeanalyser bliver man tit overrasket; vi tror vi tænker rigtig meget på mange forskellige ting, men som hovedregel har de fleste 4-7 tanker, der blot gentager sig selv. Ved at analysere og forstå disse, hvor de kommer fra, og om de overhovedet tjener én, så kan man langsomt få ryddet op i sine tanker. Det sjoveste er at gå tilbage til sine selvanalyser for nogle måneder siden, og opdage hvor meget man egentlig har ændret sig. Man bemærker det ikke i hverdagen, men ved at gå tilbage i tiden kan man se, hvor meget selvanalyse egentlig virker! 🙂
 • Analyse af ønsker og begær; her opdager man hvor ens begær virkelig kommer fra, om det egentlig er noget man reelt har brug for, om det skader én selv eller andre. Ved at klarlægge dette kan man sortere i hvad der tjener én, og hvad der skader én. De begær der faktisk tjener én og ikke skader andre, ja, så laver man en konkret plan for at realisere sine ønsker.
 • Vrede skaber ofte problemer i relationer. Man bliver vred af forskellige årsager. Ved at analysere disse kan man over tid finde frem til hvorfor man bliver vred, hvem man bliver vred på, hvor meget det er ens egen skyld der er et problem, hvor meget det er den andens skyld, hvad roden til problemet der gør en vred er, samt hvordan dette problem egentlig bedst løses. Hint: tit gør vreden faktisk problemet værre. Hvis vreden gør problemet værre, så lægger man en plan for, hvad man vil gøre næste gang man står i den problematiske situation. Over tid kan man ændre sin adfærd til at blive mere hensigtsmæssig, og rent faktisk løse problemer istedet for blot at lade temperamentet tage over.
 • Bekymringer er sommetider velbegrundet, andre gange er det blot selv-tortur. Man torturerer sig selv følelsesmæssigt og mentalt ved at bekymre sig over unødige ting. Dette kan man langsomt men sikkert komme ud af ved selvanalyse. På den anden side er der helt legitime bekymringer; disse skal man dog ikke sidde og bekymre sig over, dem skal man derimod handle på straks og få løst problemet.
 • Så er der det store spørgsmål: hvem er jeg virkelig? Er jeg min krop? Er jeg mit navn? Er jeg mit job? Er jeg mit efternavn? Er jeg min uddannelse? Hvem er jeg virkelig? Dette får man hjælp til at reflektere mere over.
 • Slutteligt er der harmoni i relationer; her analyserer man hvad årsagen til problemet er, så analyserer man hvad den bedste løsning er, og så løser man roden til problemet.

Undervisningens forløb

 • På traditionel vis lærer man hele systemet skridt for skridt: først de fysiske øvelser, så kaya kalpa, så får man åbnet pande- og rodchakraet, så starter man selvanalyse, og så laver man dette i en rum tid.
 • Efter minimum en måned med daglige øvelser, meditation og selvanalyse, eller blot når man føler sig klar, så får man åbnet kronechakraet. Efter åbningen af kronechakraet lærer man om harmoni i relationer.
 • Herefter fortsætter man minimum en måned til, så lærer man at forbinde sig med universet gennem meditation.
 • Slutteligt får man åbnet alle chakraer, samt får de sidste belæringer om menneskets plads i universet, meningen med de forskellige religioner, ekstra meditationer (sol, måne, stjerner, planeter, de fem elementer, de fem sanser, meditation til nymåne og fuldmåne, meditation med et lys, meditation med et spejl, meditation på livskraften i hele kroppen) og nogle flere, meget spændende emner 🙂
 • Jeg skræddersyer dog forløbet til dig som individ; du siger hvad du har tid til og er interesseret i, så lærer du netop det du har brug for 🙂 Hvis du blot vil lære at meditere, så gør vi det. Hvis du blot vil lære de fysiske yoga øvelser, så gør vi det. Hvis du blot vil lære kaya kalpa, så gør vi det. Hvis du ønsker at lære det hele, så gør vi selvfølgelig det! 😀

Lad mig afslutte dette indlæg med nogle af de positive tanker vi udsender efter hver endt meditation:

Lad mig afslutte dette indlæg med nogle af de positive tanker vi udsender efter hver endt meditation:

1) Så længe jeg lever vil jeg ikke skade mig selv eller andre, fysisk eller psykisk, og hvor det er muligt vil jeg afhjælpe andres lidelse
2) Må der være tilstrækkeligt med mad, drikke, regn, vand og afgrøder verden over, til alle levende væsners tilfredsstillelse
3) Må alverdens ledere vokse i spiritualitet og tjene menneskeheden vel
4) Må hele kloden nyde velstand, lykke, sundhed og fred
5) Må freden regere i mit indre, må freden regere omkring og overalt hvor jeg færdes, må freden regere i hele verden

Nå os igennem

Kontakt

MARCUS DAVERNE
J.M. Thieles vej 9, 3., 3.
1961 Frederiksberg
3162 4936
marcusdaverne@gmail.com

WCSC - Digital Solutions ©2024

X